ANGST

HVAD ER ANGST?

Vi kender alle sammen til angst i en eller anden grad - det er en følelse ligesom alle andre følelser, og kan tilmed være hjælpsom i nogle situationer i livet. For nogle bliver angsten dog langvarig og så intens, at de oplever en lammende fornemmelse, der hæmmer dem i at gøre almindelige hverdags ting frit.  

Angst som lidelse vurderes til at være den hyppigste forekommende psykiske lidelse i Danmark og op mod 400.000 danskere lider af angst.

Angst kan ses som en naturlig reaktion på noget, der føles farligt og sikrer, at man reagerer hurtigt og instinktivt. Det kan fx. være at man flygter eller forsvarer sig, når man føler sig truet. Nogle oplever dos også angst i situationer, der ikke burde udløse angst – det kan fx. være hverdagssituationer som at tage toget, købe ind eller fremlægge noget på jobbet. Her kan angstreaktionen sige, at ude af proportion med den reelle fare.

Der er mange grader af angst, ligesom det enkelte menneske oplever angst forskelligt fra andre. 

Der er forskellige former for angst, herunder generaliseret angst (GAD) (hvor angsten breder sig også forskellige temaer og bekymringsområder), panikangst (der kan komme som en lyn fra en klar himmel), Social angst (hvor bekymringer om hvad andre tænker om os fylder meget), dødsangst, sygdomsangst, præstations/ eksamensangst og fobier (for fx. højder, opkast eller nåle).

Fælles for dem alle er, at angsten ofte opleves som meget voldsom, lammende og ubehagelig, og for mange kommer angsten til at hæmme den daglige livsførelse i en sådan grad at det medfører nedsat livskvalitet.   

SYMPTOMER PÅ ANGST:

Symptomerne på angst kan variere meget fra person til person og alt efter hvilken type angst man har. De fleste oplever nogle af følgende symptomer:

 • Åndedrætsbesvær/ følelse af åndenød
 • Hjertebanken
 • Øget svedproduktion
 • Sortnen for øjnene
 • Rysten
 • Mundtørhed og problemer med at synke
 • Uro og sitren
 • Kvælningsfornemmelse
 • Smerter eller trykken i brystet
 • Kvalme eller mavesmerter (uro)
 • Svimmelhed
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Frygt for at miste selvkontrollen 
 • Koncentrationsbesvær
 • Irritabilitet
 • Søvnproblemer
 • Fornemmelse af at skulle besvime
 • Anspændt i muskler
 • Ændret adfærd hvor man undgår eller flygter fra situationer, hvor angsten kommer


For mange fører symptomerne til en overvågning af tanker og symptomerne, samt til bekymringstanker, som fx.: "Min hjerte hamrer og det trykker for mit bryst, måske er jeg ved at få et hjertestop", "Det løber afsted med mig og jeg mister kontrollen", "Jeg bliver sindssyg eller tager skade mentalt, hvis ikke jeg får det her stoppet" eller "Min krop tager skade af det her", ligeledes fylder i hverdagen.

HVORFOR FÅR DU ANGST?

Tidligere troede man, at angst opstod som følge af voldsomme eller traumatiske begivenheder/ oplevelser i et menneskes liv.

I dag viser forskningen, at angst kan udvikles ved at vi kommer til at gruble og bekymre os intensivt og over tid om fx. potentielle trusler eller farer, over traumatiske hændelser eller negative tanker der fylder hos os. Det er altså ikke den negative tanke, bekymring eller oplevelse i sig selv der skaber angstlidelsen, men den mentale håndtering af dette der skaber angsten, fordi sindet ikke får lov og ro til at selvhele. 

Mennesker med angst kan for eksempel have tendens til at overvåge deres tanker, frygte dem og forsøge at undertrykke dem eller få dem væk, hvilket faktisk kan forstærke angstsymptomerne.

Desuden kan en overdreven fokusering på risici og farer føre til timevis af bekymrings- og katastrofetanker, samt utallige strategier for at få angsten til at gå væk, hvilket opretholder angsttilstanden. 

METAKOGNITIV TERAPI TIL BEHANDLING AF ANGST:

Metakognitive terapi hjælper med at bryde denne cyklus ved at lære give dig en ny og anderledes tilgang eller relation til dine tanker og bekymringer, hvilket resulterer i at du får kontrollen tilbage over den tid du bruger på sådanne tanker og du kan slippe fri fra angsten. 

Den metakognitive terapi er utrolig effektiv til behandling af angst, hvilket forskningen ligeledes tydeliggør. Her får du konkrete redskaber til at komme fri fra angsten, du lærer din unikke tankeproces at kende og i fællesskab spotter vi din vej til at få det bedre og komme den anden side angsten. Ofte ses og mærkes den første effekt i løbet af de første 2-3 sessioner og et metakognitivt forløb til behandling af angst vil typisk strække sig over 6-12 sessioner.

Er du interesseret i at høre mere om metakognitiv terapi og om hvordan du kan slippe af med din angst, så er du mere end velkommen til at kontakte mig.  


BOOK DIN GRATIS AFKLARENDE SAMTALE HER

(15 min. pr. telefon) og hør hvordan metakognitiv terapi kan hjælpe dig:

Afbudsregler:

Ønsker at ændre eller melde afbud til din samtale, skal dette ske senest kl. 12.00 dagen før samtalen. Du kan melde afbud eller ændre din tid via sms, opkald og e-mail.

Generelt:

+45 24249154  

bks@beritkafton.dk 

Hospitalsgade 4,  lokale 7,  6000 Kolding