Tankemylder & Overtænkning

HVAD ER TANKEMYLDER?

Vi bliver alle sammen ramt af negative tanker og følelser, det er en normal del af livet. En del mennesker oplever i løbet af livet også en tilstand af tankemylder og overtænkning, hvor en negativ tanke eller bekymring udvikler sig til en negativ tanke mere og endnu en. Det kan kan opleves som en vedvarende strøm af gentagne og ofte negative tanker samt bekymringer. Det kan føles som om, din hjerne løber afsted med dig, springer fra den ene tanke til den næste og mange oplever en følelse af, at du mister kontrollen over dine tanker og hvor du bruger lang tid på at håndtere dem, vende og dreje et problem, en tanke, følelse eller et emne.

Overtænkning er en mental tilstand, som mange mennesker kan finde sig selv i. Det er en tilstand, hvor en person gennemgår sine tanker igen og igen, ofte uden at være i stand til at stoppe eller kontrollere denne proces. Det kan være en frustrerende og udmattende tilstand der forstyrrer ens evne til at fungere normalt og kan føre til stress, angst og følelsesmæssigt ubehag. Set fra et metakognitivt perspektiv opleves overtænkning på følgende måder. Konstant strøm af tanker: Personen oplever en vedvarende og næsten uophørlig strøm af tanker, der kan være negative, bekymrende eller repetitivt.

SYMPTOMER PÅ OVERTÆNKNING:

 • Påvirket søvn
 • Overdreven tænkning
 • Bekymringer
 • Muskelspændinger
 • Hovedpine
 • Manglende evne til at stoppe tankerne
 • Ængstelighed
 • Svækket handlekraft
 • Vanskeligheder med at træffe beslutninger
 • Lav selvfølelse
 • Tankemylder
 • Modløshed

Disse symptomer på overtænkning kan være invaliderende og påvirke både individets mentale og fysiske velbefindende.  Overtænkning/ tankemylder kan endvidere - over tid - medføre et overdrevet indre fokus og arbejde som ligeledes ses i psykiske problemstillinger som fx. stress, depression og angst.

HVORFOR OVERTÆNKER VI?

Når dét vi tænker på har en negativ klang, eller vi tænker på noget, som vi ikke umiddelbart kan løse i vores tanker, så risikerer vi at havne i en negativ og gentagende overtænkningsspiral. En spiral som kan være svær at bryde og vi er ikke nødvendigvis bevidste over, at vi overtænker, da grublerier, analyser, refleksioner og indre problemløsning er en del af strategien for, at komme ud af tankespiralen.

Tankemylder og overtænkning hænger ofte sammen med andre former for psykisk mistrivsel og kan over længere tid også gå igen i fx. stress, angst og depression.

Den psykiske mistrivsel hænger nøje sammen med tiden vi bruger på vores negative tanker og følelser - jo mere tid vi bruger på det og på overtænkningsspiralen, des mere har disse tanker det med at fylde og jo mere vil vores humør, energi, søvn, koncentration og trivsel påvirkes negativt.

METAKOGNITIV TERAPI TIL BEHANDLING AF TANKEMYLDER OG OVERTÆNKNING:

I metakognitiv terapi arbejder vi på at ændre dit forhold til de mange negative eller bekymrende tanker, så du kan respondere på den på en ny og langt mere effektiv måde. Hermed opdager du atter, at have kontrollen over den tid du bruger på sådanne tanker og følelser samt din måde at respondere på sådanne.

Vi identificere i fællesskab dine tanke og adfærdsmønstre, og vi finder en ny strategi til, at problemløse, opnå større mental frihed, ro i hovedet og skabe langt bedre hverdagstrivsel. Her behøver du ikke finde en dybere mening med tankerne, blot anvende de nye effektive metakognitive redskaber du lærer.

BOOK DIN GRATIS AFKLARENDE SAMTALE HER:

En afklarende samtale er en 15 minutters telefonsamtale, hvor vi sammen kan finde frem til hvordan du bedst hjælpes til hverdagsglæde eller hvad du ønsker i dit liv.

Afbudsregler:

Ønsker at ændre eller melde afbud til din samtale, skal dette ske senest kl. 12.00 dagen før samtalen. Du kan melde afbud eller ændre din tid via sms, opkald og e-mail.

Generelt:

+45 24249154

bks@beritkafton.dk

Hospitalsgade 4, lokale 7, 6000 Kolding