Effektiv stress behandling med Metakognitiv Terapi.

STRESS

HVAD ER STRESS?

Stress er en udbredt tilstand i Danmark og der anslås, at hver 3. dansker har været eller er ramt af stress, flere hundrede tusinde danskere føler sig hver dag påvirket af stress og mindst 30.000-50.000 er hver dag sygemeldt med symptomer og tegn på stress.​ 

Definitionen på stress er mangeartet, da stress ikke er en egentlig diagnose og hvormed beskrivelserne af stress kan være mangeartede. Stress er tilstede i hverdagssproget og psykologisk er her og nu stress, eller kortvarig stress en helt naturlig og sund mekanisme, der bl.a. er ned til at vi kan yde det ekstra i pressede hverdagssituationer, op til en større aflevering. Stress responsen bidrager også til at vi vil kunne køre i et ekstra gear i perioder der kunne kræve dette og hvormed det faktisk kan bidrage til at holde os sikre. Så vores krop og sind er designet til at kunne klare det.

Vi må derfor gøre op med teorien om, at stress er farligt. Stress er ikke farligt i sig selv, det kan alt det vi tænker om stress, derimod være.  Nyere forskning har fundet, at stress først slider på kroppen, når vi samtidig har omfattende såkaldte meta-bekymringer - bekymringer om vores bekymringer.

Her ses (problematisk) stress som en tilstand og belastningsreaktion, der udvikler sig over tid. Det er en tilstand, der ofte "kommer snigende" for den stressramte selv og som er præget af en høj grad af tankemylder. 

I behandlingen af stress vil vi altid have fokus på at mindske det store tankemylder, der er en væsentlig del af en stressreaktion og for os at se den største drivkraft bag en stresstilstand. 

SYMPTOMER PÅ STRESS

Symptomer på stress er mangeartede og opleves forskelligt fra person til person, så du kan have en eller flere af følgende symptomer)  

 • Tankemylder
 • Uro
 • Hjertebanken
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsproblemer
 • Svimmelhed
 • Fysiske reaktioner så som kvalme, fysisk uro.
 • Søvnbesvær eller søvnløshed
 • Depressive tendenser
 • Anspændthed
 • Ængstelse og irritation
 • Hoved- og mavepine
 • Gråd-labilitet
 • Kortluntethed
 • Dårlig samvittighed

Mange med stress oplever desuden at have bekymringer som: "Åh nej, mit hjerte hamrer derudad, jeg er stresset, det her kan ikke være sundt!', "Jeg kan ikke tåle det her, jeg bliver alt for stresset", "Jeg må gøre noget – sige op – alt det stress på job gør mig syg" eller "Jeg må sørge for at hvilke mig mest muligt og undgå ansvar, så jeg ikke bliver for stresset og tager varig skade!".

HVORFOR FÅR VI STRESS?


En forklaringsmodel til at beskrive årsagen til stress vi ofte møder, bygger på ideen om, at når de personlige eller ydre krav overstiger personens indre ressourcer, eller troen på egne ressourcer, opstår den problematiske stress.

Som beskevet ovenfor kan stress både være normalt og nødvendigt, men bliver til tider og over tid også problematisk når den resulterer i lange og tidskrævende bekymrings eller grubleprocesser.  

For nogle mennesker handler stress om for stor arbejdsbyrde, for andre drejer det sig om manglende tro på egne evner. Andre igen stresses af naboen, veninderne, chefen, familien, for meget i pibelinen eller tanker om fremtiden. Både mennesker som føler sig stressede eller har fået konstateret stress (hos- fx. lægen) og derfor er sygemeldte, oplever derfor at 'få ro på fra stressorerne'. Det har virket nærliggende at tro, at når stressorerne forsvinder, forsvinder stressen også. Men sådan forholder det sig ikke altid  - kun.

Det handler i høj grad nemlig om, hvad vi gør med sådanne tanker, krav, følelser eller symptomer og ikke mindst, hvor lang tid vi gør det. 

Metakognitivt arbejder ud fra en ny forståelse af stress. En forståelse af, at det ikke er mængden af krav, der giver stress, men i stedet omfanget af den opmærksomhed (kaldet indre opmærksomhed), som vi giver til kravene og hvor den indre opmærksomhed ses, at fylde mange timer dagligt. Det indre fokus og arbejde er så at sige blevet for stort, kravene fylder for meget i hovedet og vi bliver ofte time efter time dagligt på, at behandle og respondere på dette fokus. 

Når sindet får tid og ro til at selvhele, finder krop og sind tilbage til sin naturlige og normale form igen, hvilket sker ved metakognitiv behandling af stress.

METAKOGNITIV TERAPI TIL BEHANDLING AF STRESS

Som nævnt arbejder vi netakognitivt ud fra en ny forståelse af stress hvor vi mener, at du bliver stresset af bekymringer og grublerier (det alt for store indre fokus og arbejde) og ikke af ydre krav.  sig selv

Jeg tilbyder derfor ikke behandling af stress ved at tildele meditationer, mindfulness eller ved at opfordre til at sænke de ydre krav i væsentlig grad. Metakognitivt mener vi heller ikke nødvendigvis, at en heltidssygemelding fra arbejdsrelateret stress er vejen frem, da en sådan sygemelding potentielt kan lede til endnu mere grubleri, selvfokus, nye bekymringer og dermed, endnu mere stress.

I et metakognitivt behandlingsforløb af stress, vil fokus være på at minimere de bekymringer, det øgede selvfokus og det tankemylder, som er medvirkende til at skabe og vedligeholde stressen. Ved at få hjælp til at minimere dette store indre arbejde vil du erfare, at du har kontrol over dit tankemønster og hvormed oplevelsen af den problematiske stress aftager stille og roligt og du genfinder hverdagens normalitet. 

Et metakognitivt terapi forløb til behandling af stress vil typisk vare mellem 6-12 sessioner og både individuelt forløb samt gruppeforløb er meget effektive og velegnede til effektiv behandling af stress.

BOOK DIN GRATIS AFKLARENDE SAMTALE HER:

En afklarende samtale er en gratis, informativ og uforpligtigende telefonsamtale på ca. 15 minutter.