.

.

Bliv uddannet Mental Sundheds Ambassadør i 2024

-  Online eller på et fysisk hold.

I har allerede TR og AMR i jeres organisation, nu er tiden inde til at supplere med Mentale Sundheds Ambassadører!NYT: Nu kan du også købe modulerne som selvstændige kurser, men kursusdiplom efter fuldført kursus modul. 


Hvad indeholder Den Mentale Sundheds Ambassadør Uddannelse 2023?

Uddannelsen til "Mental Sundheds Ambassadør" er et KOMPETENCEUDVIKLENDE uddannelsesforløb, for personer der arbejder med andre mennesker, særligt indenfor ældreområdet, social og sundhedsområdet samt indenfor det pædagogiske felt.

Ligeledes er uddannelsen meget velegnet under uddannelser til ovennævnte, samt til privatpersoner som ønsker at træne samt høje egen eller fx. familiens mentale sundhed.

Igennem 3 dybdegående undervisningsmoduler, klædes medarbejderne på til at løfte den mentale trivsel og sundhed - både individuelt og som den attraktive arbejdsplads. Det kulturelle element vil understøtte og underbygge undervisning såvel som praksisøvelserne.

GEVINSTER:

 • Bedre mental sundhed for dig selv og dit fællesskab.
 • Mindre sygefravær - særligt stress, mistrivsel og udbrændthed.
 • Du får alle redskaberne til at kunne bruge dig selv bedst i dit professionelle arbejde, uanset hvad der sker omkring dig, lærer at målrette dit fokus, generere din egen energi og redskaber til at kunne trives i livet. Til stor indflydelse på fx. såvel medarbejdere som borgere, dvs. kerneydelsen.
 • Kulturforandring, herunder et betydningsfuldt personligt lederskab, der kan skabe oplevelsen af mere tid og bedre arbejdsmiljø. 

Fælles Undervisningsdage

Modulerne er spredt ud over 4 fælles undervisningsdage, pr. hold med materiale samt øvelser imellem undervisningsgangene.

Tid til implementering

Forløbet strækker sig over 12 måneder, og mellem hver undervisningsdag er der tid til at sikre, at deltagerne afprøver, øver og implementerer nye værktøjer og viden i praksis. 

Individuel sparring

Forløbet indeholder også mulighed for 1:1 sparring med den enkelte medarbejder/leder, særligt i forbindelse med implementering. 

Certificering

Uddannelsen afsluttes med en certificering som Mental Sundheds Ambassadør. 

DERFOR skal I investere og prioritere organisationens mentale sundhed nu:

Mental sundhed i organisationen har væsentlig betydning for:

Trivsel            


Medarbejdernes TRIVSEL og overskud, parametre der influerer på bl.a. evnen til at skabe mening med arbejdet samt engagement i løsningen af jeres kerneydelse. 

Nedbringelse af     sygefravær          

Graden af jeres sygefravær, udbrændthed, stress, konflikter og mistrivsel - som er faktorer der er forbundet med en væsentlig økonomisk belastning for organisationen samt en kerneydelse der ikke løftes som I ønsker det.

Kultur                


Borgerens, den enkelte medarbejders, teamets og organisationens vækst, trivsel og mentale sundhed som en del af en sund (organisations) KULTUR.

Når vi trives og vokser mentalt, kan vi også skinne på andre så de vokser.

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?

Som deltager på uddannelsen, vil du komme til at arbejde med modulerne:

Modul 1: Min rolle som fagprofessionel

Forståelse af min rolle som fagprofessionel i relation til min mentale sundhedstilstand:

 • Hvorfor kan jeg opleve både at brænde og brænde ud i min profession?
 • Hvorfor opstår mental træthed?
 • Hvordan influerer kulturen, mit private jeg og omgivelserne på mine oplevelser heraf?

Min rolle som fagprofessionel i relation til løsning af kerneopgaverne:

 • Hvilken fagprofessionel rolle vil jeg gerne kunne være og gøre i forhold til at løse kerneopgaven?
 • Hvilken profil mon det kræver at lykkes med kerneopgaverne i mit felt?
 • Hvad betyder dette for mig? Og hvordan kommer jeg dertil?

Styrkelsen af min rolle som fagprofessionel i relation til løsning af kerneopgaven, med den mentale sundhed in mente:

 • Hvordan kan jeg styrke netop dette og samtidigt styrke min mentale sundhed?

Modul 2: Kommunikation og samarbejde som fagprofessionelt redskab - også i samarbejdet med pårørende

 • Når jeg selv bliver et professionelt arbejdsredskab - hvordan bruger jeg så min kommunikation og samarbejde bevidst?
 • Hvordan kan min kommunikation og samarbejde understøtte den mentale sundhed hos mig selv og i mit team?
 • Hvordan kan jeg booste mit oplevede overskud også i pårørende samarbejdet?

Modul 3: Det hele menneske

Vi styrker din rolle som (sundheds-) professionel, som et helt menneske, herunder, hvordan du forener du dit professionelle jeg med dit private jeg - værktøjer med inspiration fra coaching, nlp og det metakognitive.

Boost af den mentale sundhed:

 • ...både til mig selv og til den omkring mig - hvordan gør jeg?
 • Du lærer at bruge dit fokus og din energi bevidst og på det der skaber dig.
 • Du lærer at undgå tankemylder og overtænkning og bruge dine ressourcer hvor du kan gøre en forskel.
 • Du vil lære konkrete redskaber at kende og øver dig i at bruge dem.
 • Du vil arbejde med cases og bruge redskaberne heri.

Hvordan virker jeg som ambassadør på min arbejdsplads for den mentale sundhed:

 • Hvordan bruger jeg redskaberne som jeg nu har lært, også sammen med mine kolleger?
 • Hvordan kan kulturen blive en medspiller i, at fremme den mentale sundhed?
 • Hvordan kan jeg være ambassadør for at booste den mentale sundhed en lille smule, hver dag?

Er du interesseret i at høre mere eller i at få et skræddersyet tilbud til dig eller jeres organisation? 

Så kontakt os ganske uforpligtigende via knappen herunder.

V afholder gerne fysisk uddannelse hos jer, såfremt I kan samle et helt hold på 10-15 deltagere.

Kontakt mig uforpligtigende nu hvor en afklarende samtale eller for et uforpligtigende tilbud, eller snak:

I har allerede en eller flere uddannede AMR og TR i organisationen, nu er tiden kommet til også at have uddannede Mentale Sundheds Ambassadører

Afbudsregler:

Ønsker at ændre eller melde afbud til din samtale, skal dette ske senest kl. 12.00 dagen før samtalen. Du kan melde afbud eller ændre din tid via sms, opkald og e-mail.

Generelt:

+45 24249154  

bks@beritkafton.dk 

Hospitalsgade 4,  lokale 7,  6000 Kolding