PTSD

HVAD ER PTSD?

PTSD er en lidelse, som kan forekomme hos nogle mennesker efter en voldsom eller traumatisk begivenhed. Eksempler på sådanne begivenheder kan være krig, naturkatastrofer, overfald, voldsomme oplevelser på egen krop eller været vidne tid, hvor man enten har følt, intens frygt, at ens liv var truet eller hjælpeløshed.

Langt de fleste, der oplever sådanne voldsomme traumatiske begivenheder, vil ikke udvikle PTSD, selvom det ikke er unormalt, at du kan opleve lignende symptomer midlertidigt efter begivenheden. Disse ubehagelige symptomer vil i tiden efter (nogle uger eller måneder) aftage, og du finder stille og roligt ind i en almindelig hverdag igen.

SYMPTOMER PÅ PTSD:

 PTSD kan opleves forskelligt fra person til person

 • Gentagende flash-backs fra situationen
 • Søvnbesvær
 • Trusselsmonitorering (holder øje med mulige trusler)
 • Angst
 • ​Passivitet
 • ​Øget anspændthed
 • ​Ekstrem årvågenhed (være op vagt)
 • Føler dig forandret som menneske
 • Mareridt
 • Depressive tendenser
 • Bekymringstanker
 • Undgåelse, fx. af konkrete steder eller situationer
 • ​Irritabilitet
 • ​Skyld og skam over det, der er sket
 • ​Koncentrationsbesvær
 • Følsomhed over for høje eller pludselige lyde

HVORFOR FÅR VI PTSD?

Langt de fleste, der oplever sådanne voldsomme traumatiske begivenheder, vil ikke udvikle PTSD. Det er ikke unormalt, at du kan opleve lignende symptomer midlertidigt efter begivenheden. Disse ubehagelige symptomer vil i tiden efter (nogle uger eller måneder) aftage, og du finder stille og roligt ind i en almindelig hverdag igen. 

For nogle mennesker vil oplevelserne imidlertid udvikle sig til invaderende og påtrængende minder, der ikke slipper igen. Hverken efter måneder eller år. Du oplever tværtimod, at det er vanskeligt at få livet til at fungere normalt igen. Mange føler sig utrygge, direkte bange i situationer, der minder dem om oplevelsen, har mareridt, flashbacks, angst og svært ved at sove.

Det er denne tilstand og lidelse, vi kalder posttraumatisk stress syndrom (PTSD) eller posttraumatisk belastningsreaktion.

METAKOGNITIV TERAPI TIL BEHANDING AF PTSD

Metakognitiv terapi er en effektiv og skånsom behandling af PTSD, da den ikke kræver, at man genbesøger og bearbejder traumet igen og igen, bl.a. ved at fortælle i detaljer om begivenheden. Det betyder, at du i et metakognitivt terapiforløb ikke behøver at skulle fortælle detaljeret og uddybende om den voldsomme eller traumatiske begivenhed der har udløst PTSD. 

Den metakognitive terapi bygger på sindet som en selvhelende mekanisme, der selvheler når den får ro og tid til det. Præcis som et dybere fysisk sår selvheler. Efter traumatiske eller voldsomme begivenheden, som vi netop ikke "lader være" men bruger rigelig tid på at tænke over, holde øje med, fylde hukommelseshuller ud eller finde en mening i det skete.

I metakognitiv terapi skaber vi i fællesskab et overblik over din PTSD og hvad der vedligeholder den, således at du kan se vejen "ud" på den anden side. Du lærer konkrete redskaber til at kunne håndtere de symptomer du oplever på en anden måde. Du får redskaber til at kontrollere din opmærksomhed, så flashbacks, trusselsmonitorering og andre PTSD-symptomer ikke bliver så invaderende i din hverdag. 

Du får altså de effektive og konkrete værktøjer til at kunne lade traumet og ikke mindst de ubehagelige symptomer fylde meget mindre i dit hverdagsliv, så sindet kan få ro og tid til at selvhele og genopbygge sig selv.

BOOK DIN GRATIS AFKLARENDE SAMTALE HER:

Afklarende samtaler er en telefonsamtale på ca. 15 minutter hvor du kan høre mere om Metakognitiv Terapi og hvordan du kan få det bedre med redskaberne herfra.

Afbudsregler:

Ønsker at ændre eller melde afbud til din samtale, skal dette ske senest kl. 12.00 dagen før samtalen. Du kan melde afbud eller ændre din tid via sms, opkald og e-mail.

Generelt:

+45 24249154  

bks@beritkafton.dk 

Hospitalsgade 4,  lokale 7,  6000 Kolding