Hvordan overvinder du stress med metakognitiv terapi, så du kan leve et hverdagsliv med ro og balance?

2023-12-28

Stress har i dagens samfund udviklet sig til en uundgåelig del af mange menneskers liv, arbejdsliv og ikke mindst opmærksomhed. Det kan manifestere sig på forskellige måder, fra daglige bekymringer til en længere varig stresssygemelding. Stress er også i folkemunde blevet noget mange frygter og tror er farligt for deres fysiske eller mentale helbred og som vi dermed søger at undgå. På den anden side er kortvarig stress også en naturlig del af menneskets psyke og natur, det kan tilmed være gavnligt i situationer hvor vi skal præstere hurtigt og effektivt.

Forskning har vist, at vores tro omkring fx farligheden af stress eller et højt arbejdspres, vores deraf afledte respons på sådanne oplevelser (det vi så gør med det) og tiden vi bruger på at gøre "det" har afgørende betydning for, om  hvorvidt vi udvikler en belastningsreaktion og stress som måske ender med, at koste os en længere sygemelding.

En metakognitiv tilgang til stressbehandling viser sig derfor, at være en yderst effektiv metode, der ikke blot adresserer symptomerne, men også håndterer de underliggende tankeprocesser, der opretholder stressresponsen.

Hvad er Metakognitiv Terapi?

Metakognitiv terapi er baseret på den grundlæggende idé om, at det ikke er selve tankerne, der er problemet, men snarere de metakognitive processer, der styrer dem. Dette indebærer de overbevisninger, vi har om vores egne tanker og vores evne til at håndtere dem. Terapeuten arbejder tæt sammen med klienten for at identificere og ændre disse metakognitive processer bl.a. ved hjælp at konkrete effektive værktøjer samt øvelser.

Metakognitiv Terapi og Stress

Når vi kigger på stress med metakognitive briller, så har vi i behandlingen heraf fokus på  dine tankeprocesser - vi laver et slags mindmap, som viser hvordan dine tankeprocesser typisk ser ud og hvilken respons (indre/ tankemæssigt som ydre/ adfærdsmæssigt) du gør på den stress oplevelse du har, for at få det bedre.

Typisk prøver vi måske at regne ud hvorfor vi har fået det så skidt, hvorfor det er mig der oplever stress og ikke min kollega, regne ud eller svarsøge på, hvordan jeg får stressoplevelsen, ubehaget og tankerne til at gå væk. Ofte ser vi, at sådanne forsøg på at få det bedre, kan ende med at koste os mange kræfter og meget tid, samtidigt med, at det lader til, at vedligeholde eller måske endda forværre stress´en. 

Pludselig har vi så en negativ spiral som vi med tiden kan få en oplevelse af, er uden for vores kontrol - det løber ligesom bare af med mig og bekymringerne eller grublerierne bliver flere og flere.

I den metakognitive terapi søger vi at minimere denne kæde af bekymringer vi kan opleve, de mange grublerier, indre planlægning, google svarsøgningen eller tjekkeadfærden. Det går vi bl.a. ved at udfordre de metakognitive overbevisninger der ligger bag, det kunne fx. være en tro på, at stress kan skade min krop eller psyke (dvs. er farlig) eller at det er ude at min kontrol hvordan jeg vælger at handle og reagere på det jeg oplever.

Gennem terapi lærer du effektive redskaber og træner brugen af dem, således at du opdager at du kan forholde dig anerledes til de tanker og følelser du oplever, samtidigt med, at du får øje på at du selv har evnen til at kunne kontrollere hvor megen tid du vil bruge på fx. tanker om stress eller de symptomer du oplever forbundet hermed.

Metakognitiv terapi styrker således din evne til at tackle negative tanker der har det med at fylde for meget, mentale udfordringer og problemer på en ny og anderledes måde, som minimerer den psykiske mistrivsel og hvormed det er muligt at overkomme stress eller en stresssygemelding effektivt. 

Redskaber du kan bruge igen og igen - på mangfoldige områder i dit liv fremadrettet.


Nogle af fordelene ved Metakognitiv Terapi som effektiv stressbehandling:

1. Langsigtet Virkning:

Metakognitiv terapi fokuserer på at ændre dybt forankrede tankeprocesser, hvilket kan føre til langvarige positive resultater. En effekt der ligger på helt op mod 70-80%.

2. Individuelt Tilpasset:

Terapien tilpasses dine unikke behov, tankeprocesser og øvebaner, hvilket øger chancerne for succes også på den lange bane.

3. Reducerer Tilbagefald:

Ved at målrette de metakognitive processer, der opretholder stress, reduceres risikoen for tilbagefald efter endt terapi.

4. Forbedret Livskvalitet:

Klienter oplever ofte ikke kun reduktion af stress, men også en generel forbedring af livskvaliteten og trivslen. Ligesom et fysisk sår heler af sig selv hvis det får tid og ro til det, så selvregulerer sindet også, af sig selv, når det får ro og tid til det - når vi lader det være.

Hvad så nu?

Metakognitiv terapi viser sig også at være effektiv til behandling af stress eller hvis du tidligere har oplevet stress og gerne vil undgå det fremadrettet. En behandling og træning der går ud over symptombehandling og i stedet arbejder på, at ændre dine grundlæggende tankeprocesser og meta antagelser - din tro om bl.a. stress. 

Hvis du oplever stress og ønsker en langsigtet, men effektiv og individuelt tilpasset løsning, kan metakognitiv terapi være den nøgle, der åbner døren til et mere afbalanceret, balanceret og trivselsfyldt liv. 

Tag det første skridt mod at kunne leve et hverdagsliv med ro og større mental balance og book en gratis afklarende samtale med os i dag.

Kontakt mig gratis i dag!

Afbudsregler:

Ønsker at ændre eller melde afbud til din samtale, skal dette ske senest kl. 12.00 dagen før samtalen. Du kan melde afbud eller ændre din tid via sms, opkald og e-mail.

Generelt:

+45 24249154  

bks@beritkafton.dk 

Hospitalsgade 4,  lokale 7,  6000 Kolding

Information:

Priser

Om mig

Kontakt

Privatlivspolitik