Tænk hvis du kunne overkomme angsten - hvad ville du så drømme om at gøre?

2024-01-12

Hvis jeg kunne overkomme min angst og opleve mere ro og frihed, så ville jeg ........?

Angst kan opleves som en tæt tåge, der omhyller enhver daglig handling, og når det sker, kan det føles som om frihed, kontrol og ro er umuligt, fordi det føles som om angsten bare løber afsted med det hele. Det kan føles som om, det er angsten der har taget over i dit liv.

Mennesker, der lever med angst, oplever ofte en begrænsning samt besværliggørelse af deres hverdagsliv, arbejdsliv og livsdrømme. Det kan føles håbløst, hårdt og kæmpende det hele og kan sætte en stopper for både job, socialliv og livsdrømme.

Den angstramte har helt sikkert prøvet at gøre rigtig meget - alt det bedste personen har kunnet -, men det hjælper måske ikke helt som håbet. Vi griber efter noget nyt og ender måske med, at bokse og kæmpe med tanker, følelser og kropslige symptomer forbundet til angsten, i et forsøg på at komme fri fra angsten og de ubehagelige symptomer. 

Bekymringstankerne bliver måske flere, kræver mere tid samt flere kræfter og det kan føles som om, at når det først starter, så er det umuligt at stoppe. Som om du er sat ud af spil.

Måske du kender dette? Eller måske du kender en der oplever angst lige nu?

Men der ER håb, og vejen mod en mere rolig og fri tilværelse starter her, med metakognitiv terapi. 

Faktisk er forskningen omkring metakognitiv terapis effekt i forhold til at overkomme fx. angst omfattende og overbevisende. Metoden er velunderbygget og effekten er helt oppe på 70-80% - hvilket er væsentlig højere end traditionel kognitiv terapi.

Angsten kan vise sig på flere måder, de mest gængse er måske social angst (SAD) og generaliseret angst (GAD), men kan også sagtens omfatte sygdomsangst eller fobier. 

Det behøver hverken være hårdt eller langsigtet at overkomme angsten, så du kan leve livet meget mere nu og her, turde gribe mulighederne og kunne gøre de ting du ønsker dig, også på trods af evt. kropslige fornemmelser. Så tankerne og bekymringerne ikke længere overskygger det hele, men så kontrollen atter bliver din og du atter kan vælge hvordan du reagerer og håndterer triggere, tanker, situationer og kropslige fornemmelser i livet.

Så kære angstramte: Hvis det nu var muligt for dig, at overkomme din angst allerede i år, hvad ville du så elske at gøre? Drømme om at kunne? 

- Er det værd at give et forsøg? - Hvis ja, så kontakt os i dag, for en gratis 15 minutters samtale, så du kan se om metakognitiv terapi kunne være en løsning for dig :)

Angstens Begrænsninger

**1. Hæmmet Livsglæde: Angst kan kaste en skygge over glæden ved daglige aktiviteter og forhindre folk i at opleve livet fuldt ud.

**2. Sociale Udfordringer: Angst kan skabe barriere for sociale interaktioner, føre til isolering og påvirke relationer negativt.

**3. Arbejds- og Studiebegrænsninger: Konstant bekymring kan føre til nedsat fokus og produktivitet, hvilket påvirker arbejds- og studiepræstationer.

**4. Fysisk og Mentalt Udmattelse: Angst kan forårsage kronisk træthed, muskelspændinger og mentalt udmattelse, hvilket yderligere begrænser livskvaliteten.

Metakognitiv Terapi: En Ny Vej

**1. Forståelse af Angstens Mekanismer: Metakognitiv terapi dykker dybt ned i mekanismerne bag angst og hjælper med at forstå, hvordan tankeprocesser opretholder angstens indflydelse.

**2. Brydning med Bekymringskæden: Terapien udfordrer og bryder de negative bekymringskæder der holder angst i live, hvilket giver mulighed for at overkomme din angst.

**3. Skabelse af Effektive Håndteringsstrategier: Du lærer helt konkrete og effektive metoder til at håndtere angst og reagerer på bekymringer på en mere konstruktiv måde.

**4. Styrkelse af Selvværd: Metakognitiv terapi arbejder på at styrke klientens selvværd, hvilket er afgørende for at opnå en følelse af ro og frihed.

Fra Begrænsning til Frihed

Metakognitiv terapi åbner døren til nyt håb og muligheder. Det giver ikke kun redskaber til at håndtere angst, men det giver også mulighed for at genopdage hverdagsglæde, ro og frihed. 

Angst behøver ikke længere at være en begrænsende faktor. Det er tid til at tage det første skridt mod en mere livfuld tilværelse. 

Hvis du ønsker at bryde fri fra angstens lænker, kontakt mig og lad os sammen starte rejsen mod et liv uden begrænsninger. 🌟

 #MetakognitivTerapi #BrydFriFraAngst #HverdagsRo #NytHåb

Afbudsregler:

Ønsker at ændre eller melde afbud til din samtale, skal dette ske senest kl. 12.00 dagen før samtalen. Du kan melde afbud eller ændre din tid via sms, opkald og e-mail.

Generelt:

+45 24249154  

bks@beritkafton.dk 

Hospitalsgade 4,  lokale 7,  6000 Kolding

Information:

Priser

Om mig

Kontakt

Privatlivspolitik