SUPERVISION

- INDSIGTER TIL SUCCES OG TRIVSEL.

SUPERVISION AF GRUPPER - og processer:

Supervision er en effektiv måde at arbejde med trivsel, motivation og intern læring på, i en organisation.

Ved at sætte fokus på såvel den enkeltes som på de fælles fortællinger, bliver vi klogere på egen praksis og der skabes et fælles sprog, kendskabet til hinanden, kommunikationen, samarbejdet samt det at bringe en fælles menigsfuldhed tilbage i arbejdet og samarbejdet.

Det kan være forebyggende for at nære en vigtig organisations udvikling, implementereingen af noget nyt, for at nære det gode samarbejde og trivsel. Eller for at forebygge stress, sygefravær, konflikter eller det højaktuelle et tema i menneske fagene lige pt. - at undgå forråelse.

Supervision er også yderst effektuld redskab, når konflikten er der eller når kommunikationen svigter og vi skal finde en fælles vej videre. Herunder også arbejdet med psykologisk tryghed og motivation.

Det vi sætter fokus og bruger tid på i et fællesskab, vokser!

1:1 SUPERVISION:

Individuel supervision ydes bl.a. til ledere i forbindelse med ledelsesvirket, ledelse af kulturer på arbejdspladsen, ledelse af medarbejdere eller feedback og sparring på aktuelle arbejdspunkter eller præstation.

Kontakt os gerne for et uforpligtigende tilbud, en konkret henvendelse eller lignende.